TYSK-DANSK MESSE I HANSEBÆLT 
– MED HANSEBÆLT konference arbejdskraft

22. TIL 24. AUGUST 2021
Kulturwerft Gollan, LÜBECK

Messe team
Previous
Next

TYSK-DANSK MESSE I HANSEBÆLTET – MED HANSEBÆLT konference arbejdskraft

HAR TIL OPGAVE – AT VISE HANSEBÆLT REGIONEN POSITIVT OG ATTRAKTIVT

Frem for alt skal den vise dette for en bred offentlighed og derudover samle de mennesker, der bor i HanseBælt – området for at de skal
lære hinanden at kende, HanseBælt – området dækker et umiddelbart vandområde med ca. 10 millioner indbyggere og danner en akse Fra
København-Malmø til Hamborg.

MDE DENNE MESSE I HANSEBÆLTET LÆGGES DER VÆGT PÅ & HOVEDEMNER

1. Digitalisering
2. Logistik
3. Byggeri / Byggematerialer / Tunnelbygning
4. Fødevarer
5. Videnskab
6. Liv sog arbejdsverden Danmark

PROTEKTOR

Schirmherr der Deutsch-Dänische Messe im Hansebelt mit Zukunftskongress
HanseBeltregionen forener de hanseatiske værdier som pålidelighed og fairness, med innovationskraft, iderigdom og bæredygtige koncepter. Dermed er vi netop på forkant med og sætter som åbent økonomi- og livsfællesskab, som gensidigt inspirerer hinanden, går nye veje, men dermed aldrig taber sine rødder af syne, nye standarder. Derfor er jeg stolt af at kunne støtte denne messe som protektor. Sammen skaber vi fremtiden!“ Jan Lindenau, borgmester i Hansestaden Lübeck

Ideel transportør

Präsident der Deutsch-Dänische Messe im Hansebelt mit Zukunftskongress
Hansebelt-messen, med hovedvægten på den tysk-danske forbindelse, yder et vigtigt bidrag til at belyse regionens fremtidstemaer.“ Konsul Bernd Jorkisch, bestyrelsesformand for HanseBelt e. V.

MESSENS PARTNERE

› Hansebælt

› Femernbelt Development

Messen for den kommende kongres for HanseBelt e.V. finder sed i Musik-og Kogreshallen Lübeck såvelsom i nogle tilstødende letbyggede haller.
Der vil også være ekstra lokaler til et omfattende rammeprogram med foredrag og workshops.

Digitalisierung

DIGITALISERING

I hele Femern-Bælt-egnen arbejdes der med digitalisering. På messen samles
overordnede tilbud til forbrugere, softwareudviklere og Cloud (sky) arbejdere.

› Til dette emneområde bliver der også givet et omfangsrigt
foredrags- og kongresprogram med spørgsmål som::

HVOR ER VI?

HVAD VIL VI?

HVAD KAN LADE SIG GØRE?

disse spørgsmål berører både virksomheder og slutforbrugere.

› Forskellige andre emneområder: IT-sikkerhed, „Hvad kan jeg gøre?“,
„Hvem kan hjælpe mig?“

Logistik Arbeiter

LOGISTIK

Den faste Fehmarnbæltoverfart åndrer hele logistikken. Det giver muligheder
og risici på samme tid. Oberzentrum Lübeck har mulighed for at positionere
sig som et logistik knudepunkt for HanseBælt-regionen og som et samlings-
punkt for jernbanetrafikken til Vest- og Sydeuropa. Herved skal alle, erhvervslivet
og hansabyen trække i samme streng.

Nye perspektiver udvikler sig, både inden for godstransport og
jernbanetransport.

› Foredrag om udvikling af logitikken i HanseBælt

› Info om nye logitikcentre

› Kombination af skinner / vej

› Udvisdelse / status over forsyning med e-mobilitet

› Udbydere til dette

› Fremtidsstrategier

› Rekruttering af chauffeurer

SAMMEN MED LOGREGIO:
Logistikforening Logistik Schleswig-Holstein e.V.
Logistikvirksomheder Danmark
Forbundsbaner / Danske jernbaner / Scandlines

BYGGERI | BYGGEMATERIALER |TUNNELBYGNING

Oplysninger om status for underentreprenører henholdsvis fordeling
af opgaver til tunnelbyggeri og ramper samt udvidelse af sporskinnebyggeri

Foredrag om status for udvidelse og den økologiske status samt
miljøbeskyttelsesforanstaltninger

› Oplysninger vedrørende byggematerialer

› Isoleringsmaterialer / effektivitet / træudvikling

› Udveksling af forskellige ingeniørskoler om „økologisk drift“

› Forskellige energibærere såsom geotermiske, luftvarmepumper

› Digitalisering i hjemmet til energikontrol

Bau Tunnelbau
Food

FØDEVARER

FØDEVARER DEUTSCHLAND

sund ernæring for at forhindre folkessygdomme som diabetes
(foredrag)
Fødevarer
Regionale lækkerier fra Slesvig-Holsten

FØDEVARER DANMARK –
F.EKS KULINARISKE REJSER

Danmark har 45 Michelin-stjerner –
flere end alle andre nordiske land

› Forskellige danske udstillere

Digitalisierung

VIDENSKAB

Så mange universiteter og højskoler som muligt bør udstille.
Deres forsknings- og undervisningsområder bør udveksle ideer
ug udvikle fælles projekter – for eksempel inden for
sundhedsområdet inden for digitalisering og netværk af
hospitaler osv.

› Tekniske universiteter, højskoler, projekter,
Start Up´s, forskningsprojekter

Der er 48 højskoler og 20 forskningsinstitutter i
Fehmarnbælt regionen.

› zf.eks. alle højskolers status med deres tilbud til
studerende og deres forskninger

› Konference tilbud for at blive kendt i hele
Bæltregionen

› Videnudveksling og mulig overdragelse af viden

› Oplysninger om Start Up´s inden for dette område,
f.eks. Finansiering

› Muligheder, f.eks. For at deltage i CoWorkLand

Lebensart

DANSK DESIGN / DANSK LIVS- OG ARBEJDSVERDEN

Danmark har altid stået for specielt design. Få lande er
så stærkt engageret i livstil og design.

KENDTE PRODUCENTER, F.EKS.:

 

Jensen (Sølv)

Holmegaard (Glas)

Royal Copenhagen (Kongeligt porcelæn)

› Bo Concept (Faciliteter)

› Dansk Design Center København

Arbejdsverden: Præsentation og muligheder for
tyskere til at arbejde i Danmark hhv. For danskere
at arbejde i Tyskland.

Shopping Basket